LV-MEDICAL

lvmedical Logo

O NÁS

Stredisko cestovnej medicíny – Infektologická ambulancia

Odborný garant:

MUDr. Ladislav Virág

Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1990 Pochvalným uznaním Dekana LF UPJŠ Košice – Červeným diplomom. Atestáciu z Internej medicíny 1. stupňa absolvoval v roku 1993, v roku 2000 získal špecializáciu z odboru Prenosné choroby (infektológia), v roku 2006 získal špecializáciu v Managemente a financovaní v zdravotníctve.  10 rokov pracoval ako primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej Nemocnice  L. Pasteura Košice. 8 rokov bol krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre infektológiu a tropickú medicínu pre VÚC Košice.

Rokov praxe
0 +
Nás tím

Stredisko cestovnej medicíny

MUDr. Ladislav Virág
MUDr. Ladislav Virág MUDr.
Daniela Bubelínyová
Daniela Bubelínyová Sestra
Bc. Anna Hančáková
Bc. Anna Hančáková Sestra