LV-MEDICAL

lvmedical Logo

CENNÍK

Stredisko cestovnej medicíny – Infektologická ambulancia

Cenník

Cenník naších služieb

(Lekárske vyšetrenie za účelom posúdenia či samoplatca netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie v zmysle § 124 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z .z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov): 170.-€

Komplexné vyšetrenie pred vycestovaním s návrhom potrebnej vakcinácie a antimalarickej profylaxie, vrátane vydania Medzinárodného očkovacieho preukazu (nezahŕňa cenu vakcín, liečiv): 39.-€

Infektologické vyšetrenie: 23.-€

Diagnostika Borreliózy s návrhom liečby pri potvrdení: 86.-€

Infektologická konzultácia na diaľku (telemedicína) : 60.-€