LV-MEDICAL

lvmedical Logo

Infektologická ambulancia

Stredisko cestovnej medicíny

Snaha nášho Strediska cestovnej medicíny je urobiť všetko preto, aby bola Vaša dovolenka bezpečná. Týka sa to aj minimalizovania rizika v prípade pracovných a služobných ciest do rôznych oblastí sveta. 

Vyšetrenia pred cestou do zahraničia

Vyšetrenia pred cestou do zahraničia a po návrate s poradenstvom a individualizovaným odporúčaním.

Očkovanie a antimalarická profylaxia

Očkovanie a antimalarická profylaxia podľa cestovného plánu a cieľa pobytu (vrátane vydania medzinárodného očkovacieho preukazu).

Vyšetrenia občanov tretích krajín

Potvrdenia pre Cudzineckú políciu pred pobytom v SR.

Odborný garant:

MUDr. Ladislav Virág

Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1990 Pochvalným uznaním Dekana LF UPJŠ Košice – Červeným diplomom. Atestáciu z Internej medicíny 1. stupňa absolvoval v roku 1993, v roku 2000 získal špecializáciu z odboru Prenosné choroby (infektológia), v roku 2006 získal špecializáciu v Managemente a financovaní v zdravotníctve.  10 rokov pracoval ako primár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej Nemocnice  L. Pasteura Košice. 8 rokov bol krajským odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre infektológiu a tropickú medicínu pre VÚC Košice.

Rokov praxe
0 +
Ďalšie služby

Okrem základných služieb poskytujeme

Individualizované medicínske služby

Individualizované medicínske služby podľa objednania.

Termín vyšetrenia

Termín vyšetrenia je možné dohodnúť aj v neštandardnom  čase (v pracovný deň po 16.00 hod.)

Zdravotná starostlivosť

Sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za priamu platbu.

Recenzie

Povedali o nás

B. S. Pacientka

Chcem sa poďakovať MUDr.Virágovi za odborné vyšetrenia, pri hospitalizácii na infekčnom oddelení v KE a poďakovať sa za to, že mi svojou prácou a odovzdanosťou k práci zachránil život. Už by som tu dávno nebola aj keď mám aj iné zdravotné problémy. Veľká vďaka pánovi doktorovi.

Olha K. Pacientka

Ďakujem vam! Bola som spokojná. Veľmi rýchlo som dostala potvrdenie. Ale keď chcete ísť veľkou skupinou tak redšie sa rozdeliť do menších skupín (cca 3-4) nemajú veľký priestor v čakárne.

Peter Z. Pacient

I recommend LV Medical especially for foreigners from 3rd countries who need confirmation for the foreign police. The process is very smooth, both nurse and doctor are very emphatic and doing their best to help patients.

Vážení klienti,

radi by sme Vás informovali o našej plánovanej dovolenke od 29. júla 2024 do 9. augusta 2024. Po dovolenke budeme v práci 12. augusta 2024.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na naše budúce stretnutie.

S úctou, tím LV-Medical, s.r.o.

Dear clients,

we would like to inform you about our planned vacation from July 29, 2024 to August 9, 2024. After the vacation, we will be at work on August 12, 2024.

Thank you for your understanding and we look forward to our next meeting.

Sincerely, the team of LV-Medical, s.r.o.